Runen hoe gebruik je ze? – Handleiding

 

Runen Stenen handleiding

Runen is het oudst bekende schrift gebruikt door de volkeren van Noord Europa. Zweden, Noorwegen, Denemarken maar zeker ook Engeland, Nederland en Duitsland maakten gebruik van dit schrift met magische kwaliteiten. De Runen tekens werden naast hun functionaliteit als schrift tekens ook gebruikt als orakel voor het waarzeggen. Iets dat we nu nog steeds graag doen. Elk teken draagt een magische betekenis waardoor de stenen naast waarzeggen zelfs voor heling en magische ceremonies gebruikt kunnen worden. Er zijn 24 tekens. We hebben er nog een ‘leeg’ steentje bijgevoegd waar je eventueel een eigen gemaakte teken op kan aanbrengen.

Betekenis per Rune Steen

Fehu – Vee, welvaart, voorspoed
Rechtop: Voorspoed, winst, voordeel, financiële zekerheid, succes, vruchtbaarheid, voeding, voedsel, delen, luxe.
Omgekeerd: Verlies, jaloezie, afgunst, falen, faillissement, slavernij, openstaande rekeningen.

 

 

Uruz – Oeros, kracht, mannelijkheid
Rechtop: Dapperheid, oerbegin, initiatie, uitdaging, ongetemde kracht, goede gezondheid, uithoudingsvermogen, wilskracht, doorzetten, iets afmaken, onafhankelijkheid, met beide benen op de grond staan, intuïtie, verlangen.
Omgekeerd: Besluitenloosheid, gebrek aan actie, geweld, slechte gezondheid, woede, niet weten wat je wilt, gebrek aan wilskracht, angstig.

Thurisaz/Thorn – Thor, Reus, Doorn
Rechtop: Bescherming en verdediging, vruchtbaarheid en regeneratie, overkomen van moeilijkheden, de noodzaak voor corrigerende handelingen, weerstand.
Omgekeerd: kwetsbaarheid, conflict, vijandige rivaliteit, ziekte, problemen, natuurkrachten, agressie, aangevallen worden, vernietiging, conflicten, psychische nood/problemen.

Ansuz – God, woord, mond
Rechtop: Nieuws, studie, communicatie, wijsheid uit onverwachte hoek/bron, inspiratie, sjamanisme, goed gebekt, uitstekende taalvaardigheden, leiderschap, onderwijzen, waarheid.
Omgekeerd: Verliezen, misverstanden, ijdelheid, oneerlijkheid, neuroses, verraad.

Raido – Paardrijden, reis, beweging
Rechtop: Reizen, verkennen, vakantie, nieuwe start, beweging, leiderschap, richting, riten, ceremonieën, processen, promotie. beweging richting doel.
Omgekeerd: controle freaks, dictatorschap, ontwrichting, degradatie, terugtrekken, geen doel hebben.

Kenaz – Toorts, vonk en/of puist, zweer
Rechtop: Verlichting, wetenschappelijk onderzoek, vorming, helderheid, kennis, openbaring.
Omgekeerd: Verwarring, valse hoop, gebrek aan helderheid, arrogantie, onwetendheid.

Gebo – Geschenk
Rechtop: Liefde, partnerschap, delen, geschenken, balans, ruilen, vereniging, verbondenheid.
Omgekeerd: Geen

Wunjo – vreugde, perfectie
Rechtop: Vervulling, succes, glorie, respect, solidariteit, hoop, wensen, saamhorigheid, harmonie, verrukking, gevoel van welzijn, vreugde, perfectie.
Omgekeerd: Mislukking, ellende, verbanning, eenzaamheid, bedwelming, onder invloed zijn van bedwelmende substanties (alcohol en andere drugs), misleidend enthousiasme.

 

Hagalaz -Hagel
Rechtop: Reiniging, zuivering, ruimte voor groei, acceptatie, standvastigheid, gebeurtenissen uit het verleden, loslaten, het onbewuste, testen/ het gevoel hebben getest te worden, destructieve natuurkrachten, chaos, verliezen, onderdak zoeken, onopgeloste zaken, de schuld leggen bij anderen. Nostalgie.
Omgekeerd: geen omgekeerde vorm

 

Naudiz – Nood, behoefte
Rechtop: Innerlijke kracht, (innerlijke) bronnen, urgentie, groei, verandering, vastbeslotenheid, weerstand, veerkracht. Lijden, aandoening, behoeftig, bezorgdheid, schuld, lafheid, extremen, beperkingen.
Omgekeerd: Niet omkeerbaar.

 

Isa – IJs
Rechtop: Vertraging, pauze om zaken te overdenken, conserveren, stabiliteit, focus, afstandelijkheid, voltooiing, bekoelde relatie, bedrieglijke schoonheid, verraad, een gevaarlijk pad, restricties, uitstel. Vasthouden wat je zou moeten loslaten.
Omgekeerd: geen omgekeerde betekenis

 

Jera – Jaar, oogst
Rechtop: een jaar, kringloop, het voorbij gaan van de tijd, overvloed, vervulling, groei, vooruitgang, geduld. Een prijs betalen of een beloning ontvangen voor activiteiten/handelingen uit het verleden. Herhaling van (negatieve) patronen.
Omgekeerd: kan niet omgekeerd worden.

 

Eihwaz – Taxus
Rechtop: uithoudingsvermogen, initiatie, verandering, bewustzijn, verdediging, spiritualiteit, kracht. wedergeboorte, betrouwbaarheid, dood, verlies, verwarring, hysterie.
Omgekeerd: kan niet omgekeerd worden.

Pertho – kans
Rechtop: Het lot, amusement, spelen van een spel, succes, op creatieve wijze een probleem op lossen of de oplossing aangereikt krijgen uit onverwachte hoek. Verborgen talenten.
Omgekeerd: Misleiding, fantasieën, mislukking, geheimen, dat wat verborgen is, krachten waar je geen invloed op hebt.

Algiz – Bescherming, een eland
Rechtop: Bescherming, verdediging, het afweren van negatieve krachten, schild, hulp. Succes bij het jagen. Gevoel beschermd te worden (door bijv. beschermengel).
Omgekeerd: kwetsbaarheid, gevaar, iets doen wat verboden is. Succes bij het jagen.

 

Sowulo – Zon, succes
Rechtop: Goede gezondheid, succes, levensenergie, helderheid, begrip, optimisme, zelfvertrouwen of overmoedig. Burn-out. Dankbaarheid. Vreugde. Warmte. Hartelijkheid.
Omgekeerd: Niet omkeerbaar

 

teiwaz rune

Teiwaz: strijd, rechtvaardigheid
Rechtop: Wetten, orde, rechtvaardigheid, dapperheid, eerlijkheid, zegevieren, overwinnen, mannelijkheid, moed, doelgerichtheid, doordringen, bevruchten, kracht, aanwijzing waar je aandacht op te richten.
Omgekeerd: Oorlog, verslagen worden, de prijs betalen voor fouten/misdaden, iets opofferen of een offer brengen, oneerlijkheid, lafheid.

Berkana – berk, vruchtbaarheid
Rechtop: Vruchtbaarheid, vrouw, vrouwelijkheid, liefde, geboorte, voortplanting, groei, genezing, samenwerking, verjonging, kinderen. Een nieuwe start. Vrouwenzaken of specifiek vrouwelijke eigenschappen of lichaamsgesteldheden.
Omgekeerd: geheimzinnigheid, insluiting, onvolwassen gedrag, wellust, verlatenheid.

Ehwaz – paard
Rechtop: Partnerschap, samenwerking, verbintenissen, huwelijk, instinct, vooruitgang, vertrouwen, loyaliteit, aanpassingsvermogen.
Omgekeerd: Verraad, scheiding, gebrek aan richting, roekeloze haast.

 

Mannaz – Man, mens, mensheid
Rechtop: De mensheid, intelligentie, de rede, sociale structuren, houding ten opzichte van anderen, houding van anderen ten opzichte van jou, bewustzijn en de ontwikkeling daarvan, het zelf, het ego, zelfkennis, de mens als spiritueel wezen.
Omgekeerd: arrogantie, gebrek aan zelfkennis, een vijand (of vijanden), vijandige houding.

Laguz Rune

Laguz – Water
Rechtop: Ongemanifesteerde mogelijkheden, oneindige mogelijkheden, intuïtie, creativiteit, met de stroom meegaan, flexibiliteit. Voorbereid zijn op het ergste. Voorzorgsmaatregelen treffen. Emoties. Liefdevolle gevoelens. Hartelijkheid.
Omgekeerd: Tegen de stroom inzwemmen, afgesloten zijn van je intuïtie, de mogelijkheden niet zien. Niet goed voorbereid zijn.

Inguz Rune

Inguz – De god Ing
Rechtop: Seksualiteit, lust, vruchtbaarheid, landbouw, deugd, vrede, overvloed, kinderen. Integratie. Verwachtingen. In negatieve zin: onvolwassenheid.
Omgekeerd: Heeft geen omgekeerde vorm

 

Othila Rune

Othila – Erfland, grondbezit
Rechtop: familie, erfgoed, clan, thuis, erfenis, patriottisme, natuurwetten, iets van de grond af opbouwen, belangrijke normen en waarden waar je je zeer aan hecht en op bouwt.
Omgekeerd: Racisme, hebberigheid, klein burgerlijkheid.

 

Dagaz Rune

Dagaz – Dag
Rechtop: daglicht, doorbraak, transformatie, verlichting, begin van een nieuwe cyclus, gezondheid, overvloed, balans. In het heden zijn. In negatieve zin: Impulsiviteit, niet in het heden zijn.
Omgekeerd: Geen

Stap 1: De twee Runen trekking lezen

Runen stenen uitleg handleiding

 

Je kan de Runen gooien of trekken, net hoe je wil. Plaats de twee Runen naast elkaar. Ze zullen elkaar versterken of tegenstellen. Als het gelijk gestemde stenen zijn dan zullen ze elkaar helpen en versterken,. Gaan ze tegen elkaar in dan zien we het meestal als een gelijkspel. In sommige situaties kunnen ze dan echter ook aangeven wat er verkeerd is en wat er mag gebeuren om dit op te lossen.

Stap 2: De drie Nornen lezen

Runen stenen uitleg handleiding

 

Rune uiterst links: Norn Urd; het verleden. Situaties en acties uit het verleden die te maken hebben met de vraag die je hebt gesteld.

Rune in het midden: Norn Skuld; de toekomst. Wat er waarschijnlijk zal gebeuren om je vraag te beantwoorden.

Rune uiterst rechts: Norn Verdandi; het nu. Wat beïnvloed je op dit moment.

 

Stap 3: De drievoudige Runen uitdaging lezen

Runen stenen uitleg handleiding

 

Sta je voor een uitdaging? Leg dan de stenen op deze wijze.

Rune onder: het nu. Wat beïnvloed je op dit moment.

Rune midden: Aankomende uitdagingen en wat je kan doen.

Rune boven: Wat er waarschijnlijk gaat gebeuren als resultaat van de uitdaging.

 

Stap 4: Lichaam, Geest en Spirit legging

Runen stenen uitleg handleiding

 

Rune links: Je huidige fysieke conditie.

Rune midden: Je Huidige mentale conditie.

Rune right: Je huidige spirituele conditie.

Step 5:  De vier dwergen legging

Runen stenen uitleg handleiding

 

Rune boven: Verlangens uit het verleden die gerelateerd zijn aan de vraag. (Kunnen ook verlangens van voorouders zijn).

Rune rechts: Huidige verlangens en gevoelens die met de vraag te maken hebben.

Rune links: Verlangens en gevoelens van anderen die met de vraag te maken hebben.

Rune onder:

Deze Rune representeert de diepste geheime verlangens van je hart. Als de getrokken Rune positief is dan zal dit verlangen zich binnen 4 maanden manifesteren.

Stap 6: De 5 Runen legging lezen

Runen stenen uitleg handleiding

 

Rune onder: Basis invloeden die impact hebben op het gevraagde.

Rune links: Problemen die invloed kunnen hebben op het gevraagde.

Rune boven: Positieve invloeden.

Rune rechts: Rechtstreeks antwoord op de vraag.

Rune midden: Toekomstige invloeden.

Stap 7: Inzicht gevende legging

Runen stenen uitleg handleiding

 

Rune uiterst links: Je huidige positie in het leven.

Rune tweede van links: Je huidige gedachten proces.

Rune midden: Huidige Verlangens van het hart.

Rune tweede van rechts: Je huidige focus in het leven.

Run uiterst rechts: Toekomstige invloeden.

Stap 8: Het Runen kruis lezen

Runen stenen uitleg handleiding

 

Rune links: Situaties uit het verleden.

Rune onder het midden van het kruis: Huidige situaties.

Rune rechts: Toekomstige situaties.

Rune onder: Invloeden op de vraag.

Rune midden: Laat zien welke invloeden een positieve uitkomst hebben.

Rune boven: Meest waarschijnlijke uitkomst voor de vraag

Stap 9: De 7 Runen legging

Runen stenen uitleg handleiding

 

Runes een & twee: Het probleem.

Runes drie & vier: Invloeden uit het verleden die invloed hebben op het heden.

Runes vijf & zes: Laat de begeleiding zien die de Runen geven. Wat raden ze aan, waar mag je heen.

Rune zeven: Mogelijke uitkomst; Als deze Rune positief is en de voorgaanden ook dan zal er een positief resultaat zijn. Als de Rune negatief is en alle vorigen ook dan zal er een negatief resultaat zijn. Zijn er diversen dan is het antwoord zoals het leven ups-and-downs.

Stap 10: De ‘Ve’ legging

Runen stenen uitleg handleiding

 

Rune links boven: Invloeden uit het verleden gerelateerd aan de vraag.

Rune tweede van links boven: Huidige invloeden gerelateerd aan de vraag.

Rune derde van links boven: Toekomstige acties gerelateerd aan de vraag.

Rune midden onder: Actie die je kan ondernemen voor de beste uitkomst.

Rune derde van rechts boven: Jouw gevoelens en emoties gerelateerd aan de vraag.

Rune tweede van rechts boven: Mogelijke problemen gerelateerd aan de vraag.

Rune rechts boven: Toekomstige uitkomst van de vraag.

Stap 11: De 9 grid reading

Runen stenen uitleg handleiding

 

Runes onderste drie: Laten het verleden zien.
Links: Verborgen invloeden uit het verleden.
Midden: Wel zichtbare invloeden uit het verleden.
Rechts: Huidige gevoelens over situaties uit het verleden.

Runes middelste rij: Laat het heden zien
Links: Huidige verborgen invloeden.
Midden: Huidige zichtbare invloeden.
Rechts: Gevoelens over de huidige gebeurtenissen.

Runes bovenste drie: Laten de toekomst zien.

Links: Toekomstige verborgen invloeden die een positief resultaat in de weg staan.
Midden: Best mogelijke resultaat.
Rechts: Gevoelens over de uitkomst.

Stap 12: Tree of Life legging

Runen stenen uitleg handleiding

 

Rune bovenste: Je meest positieve invloeden & prestaties.

Runes 2e rij van boven:
Links: Fysieke & Mentale gevoelens.
Rechts: Huidige energie level.

Runes 3e rij van boven:
Links: Je huidige prestaties.
Rechts: Jouw moraal.

Rune 4e rij van boven: Je gezondheid & huidige gezondheid zorgen

Runes 5e rij van boven:
Links: Creatieve invloeden & Mentaal.
Rechts: Liefdes invloeden & zorgen.

Rune 6e rij van boven: Jouw dagdromen en richting

Rune 7e rij van boven: De huidige invloeden die met je thuis te maken hebben

Step 13: Futhark legging

Runen stenen uitleg handleiding

 

Futhark is een veel gebruikte legging op nieuwjaarsdag omdat het antwoorden geeft voor een heel jaar. We raden aan om een foto te maken van je legging  zodat je deze het gehele jaar door kan bekijken.

Runes eerste rij van boven naar beneden:

1e: Hoe je geld en welvaart kan binnen hengelen.

2e: Hoe behaal je innerlijke kracht en fysieke gezondheid

3e: Hoe je verdediging of destructie bereikt.

4e: Hoe je wijsheid of inspiratie kan bereiken.

5e: Tips voor je levenspad.

6e: Toekomstige wijsheid

7e: Kwaliteiten die behaalt en gegeven kunnen worden.

8e: Hoe je vrede en geluk kan behalen.

Runes tweede rij van boven naar beneden:

1e: Toekomstige veranderingen in je leven.

2e: Wat je nodig hebt om je doelen te bereiken.

3e: Obstakels die je kunnen hinderen.

4e: Succes & prestaties.

5e: Wat je uitdaagt & welke keuzes er gemaakt moeten worden.

6e: Innerlijke kwaliteiten die zich zullen manifesteren.

7e: Leven & Dood situaties.

8e: Jouw begeleidende energie.

Runes derde rij van boven naar beneden:

1e: Jouw juridische zaken.

2e: Hoe je groei en schoonheid zal bereiken.

3e: Vriendschappen & relaties tijdens dit jaar.

4e: Sociale status.

5e: Emotionele status.

6e: Sexuele invloeden, emoties & situaties.

7e: Hoe je balans bereikt.

8e: Middelen of wijsheid vergaren gedurende dit jaar.

 

0 gedachten over “Runen hoe gebruik je ze? – Handleiding

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>