Chakra

de 7 hoofd chakra's
de 7 hoofd chakra’s

Wat is een chakra

Chakra, een woord dat we veel tegenkomen. Maar wat is een chakra precies, hebben we er wel iets aan of is het gewoon een zweverige mythe?

Chakra (Sanskriet, = wiel, rad, schijf), begrip afkomstig uit het tantristische hindoeïsme, vooral uit de hatha-yoga, waarmee de zeven zenuwknooppunten worden aangeduid die zich tussen staartbeen en kruin in het menselijke lichaam bevinden. Elk knooppunt of centrum heeft te maken met bewustzijn en ontwikkeling, met groei en inzicht. De voorstelling is dat de energie van de mens (kundalini), die ligt te slapen in de onderste chakra, gewekt wordt en door de kanalen langs de chakra’s omhooggevoerd wordt tot deze zich in het kruinchakra verbindt met het hoogste goddelijke. De chakra’s worden vaak voorgesteld als lotusbloemen.

De chakra’s of krachtcentra zijn verbindingspunten waardoor een kracht van het ene voertuig of lichaam van de mens naar het andere stroomt. Iedereen die maar een geringe graad van spirituele ontwikkeling bezit, kan ze gemakkelijk in het etherische lichaam zien, waar zij zich vertonen als op schotels gelijkende inzinkingen of draaikolken aan de oppervlakte. Wanneer zij nog volkomen onontwikkeld zijn, lijken zij op cirkeltjes van ongeveer twee duim middellijn, die bij de gewone mens dof lichten; wanneer zij echter opgewekt en verlevendigd zijn, ziet men ze als vlammende, flonkerende draaikolken, welke zeer in grote zijn toegenomen en op miniatuur zonnen lijken. Soms beschrijven we hen alsof zij overeen komen met bepaalde fysieke organen; in werkelijkheid echter vertonen zij zich aan de oppervlakte van het etherische lichaam, dat iets uitsteekt buiten de omtrek van het dichte stoffelijke lichaam. In het Oosten worden zij als lotusbloemen gezien, het symbool van het stijgende niveau van bewustzijn. Wanneer wij ons voorstellen dat wij recht neerkijken in de kelk van een bloem, zullen wij enig denkbeeld krijgen van het algemene voorkomen van een chakra. De steel van de bloem ontspruit telkens aan een bepaald punt in de ruggengraat, zodat wij, anders gezien de ruggengraat zouden kunnen beschouwen als een stam waaruit de bloemen met tussenruimten uitschieten, met de opening van haar kelken aan de oppervlakte van het etherische lichaam.

Deze centra symboliseren dan ook de zeven verschillende kwaliteiten van de schepping, levensvormen die parallel lopen met onze niveaus van bewustwording. Naarmate onze bewustwording toeneemt, zal ook de gevoeligheid voor die krachten die vanuit de ziel sterker gaan stromen. Bij mensen met een hoogontwikkelde geest draaien de Chakra’s zeer snel en worden uiteindelijk sferen van stralende pure energie.

Door de chakra’s beweegt zich de energie, die verschillende toestanden veroorzaakt. De moderne biologie verklaart charka2dit als een chemische veranderingen die het gevolg zijn van de werking van de endocriene klieren, klieren zonder afvoerkanaal, waarvan de secretie rechtstreeks en onmiddellijk wordt opgenomen in de bloedbaan van het lichaam. Deze endocriene klieren zijn de tegenhangers van de chakra’s. In de praktijk is waargenomen dat de toestand van een chakra een zeer bepaalde invloed uitoefent op de endocriene klieren die binnen zijn invloedssfeer liggen. De energiestroom in de chakra’s beweegt zich in cirkels en wordt zo naar binnen gezogen/uitgestraald. De doorsnee van een chakra is ongeveer 10 cm. De draairichting is verschillend en ook bij mannen en vrouwen is dit weer verschillend (vaak tegengesteld – yin/yang). Naarmate de ontwikkeling van een persoon toeneemt, neemt ook de grootte en de trillingsfrequentie toe. De grootte en het trillingsgetal van de chakra bepalen de hoeveelheid energie en de kwaliteit ervan, die uit de verschillende energiebronnen wordt opgenomen. In elke chakra zijn alle kleurtrillingen aanwezig, maar de kleur die bij het betreffende chakra hoort overheerst.

de 7 hoofd chakra's
de 7 hoofd chakra’s

Kennis over de chakra’s kan ons een waardevolle sleutel tot innerlijke zelfwaarneming of zelfbeschouwing in handen geven. Het is mogelijk onszelf te observeren en te zien hoe energie zich door onze verschillende bovenzintuiglijke centra verplaatst. Religieuze oefeningen, zoals vasten, liefdadigheid en onzelfzuchtige dienstbaarheid, zorgen ervoor dat de energie naar de hogere centra stroomt. De sluimerende energie, die opgerold ligt in muladhara-chakra (eerste chakra), wordt actief en begint zijn tocht omhoog. Wanneer de stroom de hogere centra bereikt, verandert de hele houding van de beoefenaar. Dit gevoel wordt herhaaldelijk beschreven als een wedergeboorte. De Chakra’s dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana, (levensenergie). Daardoor kunnen wij bestaan. Is er nu een chakra die niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, dan ontstaat een onbalans tussen de chakra’s onderling die tot een ziekte kan leiden. Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam op de plek waar de chakra zich bevindt.

De chakra’s twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde de gevoelkant van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilskant. Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. De verticale kolom die ontstaat als we de Chakra’s op een lijn zien word Soeshoemna (prana-buis) genoemd. De verticaal stijgende en dalende energie (kundalini) wordt Ida en Pingala genoemd.

Deze energiestroom de kundalini die zich zetelt in het muladhara (wortel-chakra) kronkelt a.h.w. rondom de soeshoemna (energiekanaal, dat door de wervelkolom loopt van de wortel-chakra naar de kruin-chakra toe), de centrale as.

De Nadi’s zijn fijnstoffelijke slagaders die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden.

Het handhaven van de opwaartse stroom wordt dan iemands voornaamste doel. De constante, gelijktijdige beoefening van visualisatie, mantra japa en meditatie draagt ertoe bij dat de beoefenaar de energiestroom in de hogere centra kan handhaven en zich op die manier boven de tattva’s kan verheffen. Voor visualisaties moet men beschikken over de juiste beelden van de chakra’s. Men zou daarvoor yantra’s kunnen gebruiken, de abstracte vormen van of beelden van chakra’s zoals die door visionaire kunstenaars uit het verleden getekend zijn. Maar een dergelijk instrument is zinloos wanneer de instructies ontbreken, zoals ook instructies zonder de juiste instrumenten geen gelegenheid tot werkelijke groei bieden. De illustraties van deze website helpen de geest en de beelden van de chakra’s vast te houden. Ons lichaam kent vele chakra’s: o.a. in de miltstreek, de nek, handpalmen en voetzolen, knieën en vingertoppen etc.

Elke endocriene klier staat in verbinding met een chakra en een belangrijk zenuwknooppunt. De chakra’s absorberen de universele of primitieve energie (chi, prana, akasha enz.), splitsen deze op in samenstellende deeltjes en zenden ze dan langs de energierivieren, de nadis genaamd, naar het zenuwstelsel, de endocriene klieren en daarna naar het bloed om het lichaam te voeden.

Een chakra kunt u het beste zien als een bloem die al naar gelang de omstandigheden open of dicht kan staan. Is een chakra – bijvoorbeeld de keelchakra – gesloten, dan betekent dat bv. problemen met communiceren, zoals stotteren. Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat. Met de klok mee. Vanuit jezelf tegen de klok in.

Chakra’s zijn de energiepoorten van kosmos naar de mens; wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de zeven chakra’s goed zijn geopend. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan! Wat echter ook wel eens voorkomt, is dat een chakra te ver openstaat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie… De klanken van de chakra’s zorgen ervoor dat de chakra’s worden gestimuleerd en meer in harmonie gaan trillen.

Je hele hormoonstelsel breng je zo weer in balans en een goed functionerend hormoonstelsel staat aan de basis van een gezond organisme.

Ontwikkeling en stimulatie

We besturen onze geest met een aantal energiecentra of chakra’s. En deze centra kun je op vele manieren stimuleren, versterken en ontwikkelen. Door stimulatie van een chakra breng je hem in

de 7 hoofd chakra's
de 7 hoofd chakra’s

beweging en verbeter je de werking. Door verhoging van de energie in je chakra’s krijg je meer energie. En door ontwikkeling van je chakra’s groeien je begrip, je bewustzijn, je intelligentie en je creativiteit.

Een chakra bevat software voor de geest

Een chakra bevat de software van een zenuwknoop. En als je een chakra ontwikkelt, ontwikkel je meer geavanceerde programma’s. Een PC met MS-DOS 6.X werkt beter dan een PC met MS-DOS 2.x. En evenzo functioneert een mens beter, naarmate hij/zij zijn zenuwknopen bestuurt met betere software. Zo bezien komt chakra-ontwikkeling overeen met het ontwikkelen van software voor de zenuwknopen.

In vele boeken kun je nuttige ‘software’ voor je geest vinden. Maar hoe neem je deze software op? Vroeger ging dat met veel stampwerk. Je herhaalt iets net zolang totdat je het uit het hoofd kent. Dit is een ouderwetse, inefficiënte en ineffectieve manier van (her)-programmeren.

Veel beter is het om je biocomputer (je zenuwstelsel) in een ontvankelijke toestand te brengen. Deze toestand noemt men TRANCE. En wanneer je in TRANCE bent, vibreren je hersenen in een lagere frequentie. Bij normaal dagbewustzijn vibreren je hersenen in een bètaritme: 12 – 24 Hz. Wanneer je (dag-)droomt, vibreren ze in een alfaritme:

6 – 12 Hz. Wanneer je onder narcose of in diepe TRANCE bent, vibreren ze in thetaritme: 3 – 6 Hz. Daaronder hebben we nog hoogdelta (1.5 – 3 Hz) en laagdelta

(0 – 1.5 Hz). Wanneer je je biocomputer in alfa of theta laat vibreren, kun je software gemakkelijk opnemen. Je kunt dan gemakkelijk en snel leren. Bovendien ben je op deze niveaus creatiever, effectiever en meer in harmonie.

Hulpmiddelen met de juiste frequentie

Stimulatie en programmering van de chakra’s door trillingen werkt over het algemeen goed. Als je een signaal maakt met de frequentie van een bepaalde chakra, of een boventoon van die frequentie, gaat de chakra resoneren (meetrillen). Dit principe vindt je terug in lichttherapie en geluidstherapie. En bij de programmering van een bepaalde chakra krijg je betere resultaten, als je stimuleert met de juiste frequentie.

‘Als iemand niet begrijpt hoe het lichaam dat hij draagt ontstaan is, zal hij ermee vernietigd worden’ (Thomas Evangelie).

Ook de acupunctuurpunten zijn een zeer fijn netwerk van hele kleine chakra’s. Zij kunnen energie ontvangen afkomstig uit het energieveld van de omringende wereld/ruimte en deze doorgeven naar het organisme.

Het werken met acupunctuur is het werken met deze energie door ze te versnellen en te verlangzamen. Wanneer de chakra’s zich openen boven ons niveau van begrip, dan zal er een disharmonie kunnen plaatsvinden. Bij het openen op een lager niveau, schept dit een gevoel van gescheiden te leven van ons echte Zelf. Bij een open chakra dat zich niet kan sluiten, gaat de energie er net zo snel uit als er in. Door een emotionele schok kan dit chakra zich sluiten, waardoor er een tekort aan energie ontstaat. Hierbij zal een chakrabehandeling uitkomst kunnen bieden, totdat die mens zichzelf weer in evenwicht weet te houden. Ook het nemen van een douche, het werken in de natuur, wandelen langs het strand, yoga en/of meditatieoefeningen helpen hier. Tegelijkertijd staan deze chakra’s met talloze bronnen, zoals sterren, planeten, het ritme zo dit is met de gehele kosmos.

Mede dit maakt het mogelijk dat wij er als een natuurwetenschappelijk gegeven tegenaan kunnen kijken. Zo ook alternatief genezen tot een wetenschap verheven kunnen worden, die zich zelf boven de aard gebonden denken verheft. Is ons vooroordeel niet gelegen in een onvoldoende scholing, onderzoek, ervaring op het praktische, wetenschappelijke, psychologische, filosofische, religieuze of metafysische vlak? Tonen deze heldere wetenschappen niet aan, dat wij tot nu toe met ons materiele denken en zeer veel onderzoek heel langzaam beginnen te begrijpen. Dat wat door de werkelijk grote geesten van deze aarde, nooit is afgewezen, maar eerder nog is toegepast. Denk maar eens aan Jezus, Plato, Pythagoras, Leonardo da Vinci, Augustinus. Het toepassen van deze kennis door minder verlichte zielen heeft vaak een ongewenste bijwerking gegeven, die als hoofdzaak is gezien en daarom niet begrepen is.

In het centrum van onze handen bijvoorbeeld, kunnen wij met enige oefening een voelbare subtiele beweging als een fysieke ervaring van de chakra bespeuren. Door onze handen in de buurt van een chakra te brengen en ons te concentreren op onze handpalmen. Deze energie wordt als een zeer subtiele beweging van warmte ervaren.

chakras1Bij deze oefening constateren wij bovendien dat de energie die wij via onze handen ontvangen en afgeven als vele witte plekjes op de binnenkant van de handen ontstaan. Zeer mediamieke mensen kunnen onze Aura en chakra’s waarnemen op diverse niveaus. Dit wil nog niet zeggen, dat deze mens, wat hij ziet ook bewust zal kunnen begrijpen. Dit is afhankelijk van zijn spirituele, geestelijke ontwikkeling. Bij de geestelijk nog niet ontwaakte mens is deze Chakra energie betrekkelijk klein en hebben weinig beweging. Bij die mens die geestelijk aan zich zelf werkt kunnen deze Chakra’s zich ontwikkelen tot stralende veelkleurige centra’s van energie en licht. Het fysieke lichaam is de stoffelijke neerslag of de openbaring van de werking van onze geest en ziel samen. De aarde is beslist niet als martelkamer bedoeld, maar om het hogere met het lagere te verzoenen. Waardoor wij via dit lichaam leren bewust te worden tegen de verdrukking in. Naarmate onze ontwikkeling/bewustwording toeneemt, neemt ook de gevoeligheid voor die krachten die van uit de ziel toestromen toe. Bij de mens met een hoog ontwikkelde geest ‘draaien’ de chakra’s zeer snel en worden uiteindelijk sferen van stralende energie. De mens die het dichtst bij de natuur leeft en in staat is zijn gevoel te laten spreken heeft de Kundalini energie (onze levenskracht), tot het vierde chakra omhoog weten te brengen. Wie zich inzet voor de geestelijke ontplooiing zal het vijfde en volgende Chakra’s in beweging kunnen krijgen.

Door oefening, zullen eerst de onderste drie chakra’s op gelijke wijze geactiveerd dienen te worden, waarbij het vijfde chakra een belangrijke rol speelt. Het vijfde chakra is het gebied van ordenen, die het mogelijk maakt op een bewuste en volledige overgave aan het leven te perfectioneren. Dit is het nieuwe ritme of wel balans in het leven.

Het evolutieproces is het vinden van een harmonie tussen de werking waarmee de verschillende chakra’s geassocieerd worden. Noch sensualiteit, driften, ratio of het voelen mogen de overhand hebben. Ieder chakra heeft energieën die met elk niveau in verbinding staat; het stoffelijke, emotionele, mentale, vitale of etherische en het astrale gevoellichaam, plus het spirituele niveau en de gebieden van specifieke psychische vaardigheden. Dit alles is de vertegenwoordiging van een spiritueel principe. Bij een diepere werking van de chakra-energie zal ons begrip zich gaan uitbreiden en wij ziektes gaan begrijpen als oorzaak van onwetendheid, ons zelf aangedaan.

Het begrijpen, is het weten dat dit alles bewustzijn is en elke hoogte van bewustzijn zijn eigen trilling en frequentie heeft. Naarmate de ontwikkeling van ons bewust worden toeneemt, neemt ook de gevoeligheid voor die krachten, die vanuit de ziel toestromen toe. Zo is ook het denken van de mens materie, trillend met een lage of hoge frequentie.